Saturday, November 2, 2013

White Topaz and Moonstone Handwrapped Circle Pendant

White Topaz and Moonstone Handwrapped Circle Pendant
White Topaz and Moonstone Handwrapped Circle Pendant
Click here to download
Tiny handmade roses
Tiny handmade roses
Click here to download

No comments:

Post a Comment